Razvojna disfazija

Razvojna disfazija je kašnjenje u razvoju govora, pored urednog sluha, najmanje prosečnih intelektualnih sposobnosti, odsustva neuroloških ispada i odsustva socijalne deprivacije. Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj sposobnosti da s razume struktura i izrazi jezička misao. Ona je istovremeno složen sindrom fizioloških, neuropsiholoških, lingvističkih deficita, edukativnih i socijalnih poremećaja sa nemogućnošću izgovora velikog broja glasova, teškoća u zapamćivanju reči, nepravilne upotrebe gramatičkih oblika, opšte nesposobnosti verbalnog izražavanja. Ova deca se razvijaju uredno u svim sferama razvoja osim govora i jezika.

Razvojna disfazija može biti:
ekspresivnog tipa: ekspresivni govor znatno ispod očekivanog za uzrast, ali kome je razumevanje govora u granicama normale ili ispod proseka; odsustvo pojedinih reči do uzrasta do 2.godine; nesposobnost formiranja prostih rečenica do 3 godine; oskudan razvoj rečnka; preterana upotreba malog broja opštih reči; kratka verbalna ekspresija; nezrela rečenica; greške u sintaksi (izostavljanje krajeva reči ili prefiksa); pogrešna upotreba gramatičkih oblika; tečkoće u redosledu pri prepričavanju prošlih događaja; upotreba neverbalnih poruka; hiperaktivnost i kratka pažnja; emocionalni poremećaji.
receptivnog tipa: razumevanje govora deteta ispod očekivanog nivoa za njegov mentalni uzrast; ne odaziva se na ime; do 18.meseci ne mogu da identifikuju proste predmete; do 2.godine ne mogu da izvrše prost nalog; zastoj i u ekspresivnom govoru; socio-emocionalni poremećaji; hiperaktivnost i slaba pažnja; anksiozni, osetljivi, preterano stidljivi; za razliku od autizma imaju simboličku igru i upotrebu gesta; često oštećenje sluha za visoke frekvencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *