Mucanje

Mucanje je poremećaj suprasegmentne strukture govora, odnosno poremećaj fluentnosti, ritma i tempa govora. Ono je govorno ponašanje koje karakteriše iznenadno ili učestalo ponavljanje, prekidanje ili pordubljivanje glasova, sloga ili reči nakon što je dete već počelo govoriti tečno spajajući reči u dvočlane ili tročlane rečenice.

Mucanje se ispoljava kroz sledeće simptome:
– nedovršeni delovi rečenice (npr.“tu je ko…“, „to je mo…“)
– ispravke (npr.“moja teta, moja mama“)
– umetanje slogova (npr. „av, av,…Afrika je…“ ili takozvane pune pauze koje se ispoljavaju sa „h“)
– ponavljanje čitave reči (npr. „ja, ja, ja, ja idem….“)
– ponavljanje dela rečenice (npr.“kad ja idem, kad ja idem…“)
– ponavljanje delova reči (npr.“tr-tr-tr tragovi“)
– produbljivane glasova (npr.“sssssunce“)
– prekidanjem reči (npr.“ro-ditelj“)
– nepravilno disanje (kratko, neravnomerno, iskprekidano).

Kritični periodi kada se može javiti mucanje:
– između 2-3 godine života je najosetljiviji period u razvoju deteta. Ukoliko je prisutna neka neadekvatna stimulacija, nedosledan stav roditelja u vaspitanju, bilingvizam, socijalna deprivacija, razna psihička stanja porodice… pojaviće se mucanje. Postoje i preduslovi kao što su predispozicija za mucanje i provokativna situacija.
– između 4-5 godine je vreme pojačanih interesovanja deteta, a roditelji često nemaju vremena i strpljenja pa pokazuju nervozu, netrepeljivost ili ga čak kritikuju. Na taj način pojačavaju detetovu nesigurnost i prosto provociraju nastanak mucanja.
– period između 6-7 godine je vreme polaska u školu. Polazak u školu za nepripremljeno dete a ambiciozne roditelje je šok.
– u vreme puberteta posledica emocionalne nestabilnosti ili je recidiv.

Vrste mucanja:
* fiziološko(prolazno) – javlja se oko 2-3 godine. Fina motorika govornih organa nedovoljno razvijena za veliko i naglo bogaćenje rečnika u ovom periodu.Tokom sazrevanja dolazi do stabilizacije govorno jezičkog razvoja i smiruje se uz adekvatnu podršku porodice i terapeutske savete pa se zbog toga ova vrsta mucanja posebno ne tretira.
* primarno – pojačan oblik mucanja, ali dete još uvek nije svesno svog patološkog govora, kod neke dece se pojavljuju i grčevi kloničnog tipa.
* sekundarno – je pravo mucanje sa izraženim poteškoćama u govoru. Poteškoće se ispoljavaju kao napetost kompletne muskulature a posebno muskulature lica. Ova napetost se ispoljava uz čestu pojavu klonično-tonični grčeva.
* abruptno(akutno, traumatsko) -javlja se naglo, uz snažno ispoljavanje poteškoća u govoru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *