Rad sa logopedom

Svaki roditelj se pita kada se obratiti logopedu i potražiti pomoć. Savet i pomoć logopeda potrebno je potražiti ako:

* dete ne ostvaruje kontakt očima;

* dete ne reaguje na zvukove iz okoline;

* ne odaziva na vlastito ime;

* kasni izgovor prve reči sa značenjem;

* dete ne razume jednostavne naloge nakon 18. meseci života;

* ne uspostavlja komunikaciju ni gestom (usmeravanjem prsta ka željenom predmetu);

* je govor agramatičan (rečenice se ne slažu po rodu, broju i padežu)

* nerazumljiv govor za širu socijalnu sredinu na uzrastu od 3 godine;

* do 5. godine nije savladao sve glasove srpskog jezika;

* postoje teškoće čitanja i pisanja kao i teškoće usvajanja školskog gradiva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *